هم اندیشی فعالان اقتصادی

هم اندیشی فعالان اقتصادی در روز ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ با حضور جمعی از نیکوکاران عزیز برگزار شد. تدارکات این جلسه توسط جمعی از بانیان نیک اندیش انجام شد و مهمانان پس از صرف صبحانه در فضایی صمیمی،در جریان فعالیتهای مؤسسه قرار گرفتند. ... ادامه مطلب