بمنظور آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان با مؤسسه ی اباصالح المهدی (عج) شرح مختصری از اهداف و فعالیتهای این مرکز را به آگاهی می رسانیم.

هدف این مؤسسه،تعلیم و تربیت دانش آموزان و دانشجویان متعهد و متخصص است که ضمن مهارت آموزی، برای ساختن آینده ای روشن، یاریشان دهد.
این مؤسسه با توجه به تجربه سال های متمادی توانسته است در همه زمینه ها خدماتی را به مددجویان ارائه نماید،به همین دلیل به خدمات ماندگار و پایدار در راستای رفع محرومیت به خانواده هایی که فرزندان مستعد دارند توجه ویژه نموده تا این عزیزان با دستیابی به تحصیلات عالی،موقعیت شغلی مناسبی پیدا نموده و به لطف الهی فقر به صورت ریشه ای از خانواده رخت بربندد.